Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Tiểu học Gia Hoà - Gia Lộc - 30297404
Phiên bản: TMT-QLNT: 2.9-15042014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trần Minh Thái

Lập trình phần mềm
Điện thoại: 0969.020.969
tranminhthai@vuhuu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Cường

Phụ trách máy chủ
Điện thoại: 0983.328.746
cuongstchd@gmail.com
Nguyễn Văn Khánh

Hỗ trợ cấp THCS
Điện thoại: 0982.076.086
nguyenvankhanh79@gmail.com
Lê Viết Thái

Hỗ trợ cấp Tiểu học
Điện thoại: 0915.526.850
lethaithanhha@gmail.com
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130000723THPT Gia Lộc297 http://thptgialoc.haiduong.edu.vn
230000724THPT Đoàn Thượng297 http://thptdoanthuong.haiduong.edu.vn
330000725THPT Gia Lộc II297 http://thptgialoc2.haiduong.edu.vn
430297901TT GDTX Huyện297
530297501THCS Đoàn Thượng297 http://gl-thcsdoanthuong.haiduong.edu.vn
630297502THCS Đồng Quang297 http://gl-thcsdongquang.haiduong.edu.vn
730297503THCS Đức Xương297 http://gl-thcsducxuong.haiduong.edu.vn
830297504THCS Gia Hoà297 http://gl-thcsgiahoa.haiduong.edu.vn
930297505THCS Gia Tân297 http://gl-thcsgiatan.haiduong.edu.vn
1030297506THCS Gia Lương297 http://gl-thcsgialuong.haiduong.edu.vn
1130297507THCS Gia Khánh297 http://gl-thcsgiakhanh.haiduong.edu.vn
1230297508THCS Gia Xuyên297 http://gl-thcsgiaxuyen.haiduong.edu.vn
1330297509THCS Hoàng Diệu297 http://gl-thcshoangdieu.haiduong.edu.vn
1430297510THCS Hồng Hưng297 http://gl-thcshonghung.haiduong.edu.vn
1530297511THCS Lê Lợi297 http://gl-thcsleloi.haiduong.edu.vn
1630297512THCS Liên Hồng297 http://gl-thcslienhong.haiduong.edu.vn
1730297513THCS Nhật Tân297 http://gl-thcsnhattan.haiduong.edu.vn
1830297514THCS Phạm Trấn297 http://gl-thcsphamtran.haiduong.edu.vn
1930297515THCS Quang Minh297 http://gl-thcsquangminh.haiduong.edu.vn
2030297516THCS Phương Hưng297 http://gl-thcsphuonghung.haiduong.edu.vn
2130297517THCS Gia Lộc297 http://gl-thcsgialoc.haiduong.edu.vn
2230297519THCS Tân Tiến297 http://gl-thcstantien.haiduong.edu.vn
2330297520THCS Trùng Khánh297 http://gl-thcstrungkhanh.haiduong.edu.vn
2430297521THCS Toàn Thắng297 http://gl-thcstoanthang.haiduong.edu.vn
2530297523THCS Thống Nhất297 http://gl-thcsthongnhat.haiduong.edu.vn
2630297524THCS Thống Kênh297 http://gl-thcsthongkenh.haiduong.edu.vn
2730297525THCS Yết Kiêu297 http://gl-thcsyetkieu.haiduong.edu.vn
2830297526THCS Lê Thanh Nghị297 http://gl-thcslethanhnghi.haiduong.edu.vn
2930297401Tiểu học Đoàn Thượng297 http://gl-thdoanthuong.haiduong.edu.vn
3030297402Tiểu học Đồng Quang297 http://gl-thdongquang.haiduong.edu.vn
3130297403Tiểu học Đức Xương297 http://gl-thducxuong.haiduong.edu.vn
3230297404Tiểu học Gia Hoà297 http://gl-thgiahoa.haiduong.edu.vn
3330297405Tiểu học Gia Tân297 http://gl-thgiatan.haiduong.edu.vn
3430297406Tiểu học Gia Lương297 http://gl-thgialuong.haiduong.edu.vn
3530297407Tiểu học Gia Khánh297 http://gl-thgiakhanh.haiduong.edu.vn
3630297408Tiểu học Gia Xuyên297 http://gl-thgiaxuyen.haiduong.edu.vn
3730297409Tiểu học Hoàng Diệu297 http://gl-thhoangdieu.haiduong.edu.vn
3830297410Tiểu học Hồng Hưng297 http://gl-thhonghung.haiduong.edu.vn
3930297411Tiểu học Lê Lợi297 http://gl-thleloi.haiduong.edu.vn
4030297412Tiểu học Liên Hồng297 http://gl-thlienhong.haiduong.edu.vn
4130297413Tiểu học Nhật Tân297 http://gl-thnhattan.haiduong.edu.vn
4230297414Tiểu học Phạm Trấn297 http://gl-thphamtran.haiduong.edu.vn
4330297415Tiểu học Quang Minh297 http://gl-thquangminh.haiduong.edu.vn
4430297416Tiểu học Phương Hưng297 http://gl-thphuonghung.haiduong.edu.vn
4530297417Tiểu học Gia Lộc297 http://gl-thgialoc.haiduong.edu.vn
4630297418Tiểu học Tân Hưng297 http://hd-thtanhung.haiduong.edu.vn
4730297419Tiểu học Tân Tiến297 http://gl-thtantien.haiduong.edu.vn
4830297420Tiểu học Trùng Khánh297 http://gl-thtrungkhanh.haiduong.edu.vn
4930297421Tiểu học Toàn Thắng297 http://gl-thtoanthang.haiduong.edu.vn
5030297422Tiểu học Thạch Khôi297 http://hd-ththachkhoi.haiduong.edu.vn
5130297423Tiểu học Thống Nhất297 http://gl-ththongnhat.haiduong.edu.vn
5230297424Tiểu học Thống Kênh297 http://gl-ththongkenh.haiduong.edu.vn
5330297425Tiểu học Yết Kiêu297 http://gl-thyetkieu.haiduong.edu.vn
5430297426Tiểu học Lê Thanh Nghị297
5530297301Mầm non Đức Xương297
5630297302Mầm non Gia Lương297
5730297303Mầm non Gia Xuyên297
5830297304Mầm non Nhật Tân297
5930297305Mầm non Phạm Trấn297
6030297306Mầm non Quang Minh297
6130297307Mầm non Phương Hưng297
6230297308Mầm non Gia Lộc297
6330297309Mầm non Trùng Khánh297
6430297310Mầm non Toàn Thắng297
6530297311Mầm non Thống Nhất297
6630297312Mầm non Thống Kênh297
6730297313Mầm non Hoa Hồng297
6830297314Mầm non Đoàn Thượng297
6930297315Mầm non Đồng Quang297
7030297316Mầm non Gia Hoà297
7130297317Mầm non Gia Tân297
7230297318Mầm non Gia Khánh297
7330297319Mầm non Hoàng Diệu297
7430297320Mầm non Hồng Hưng297
7530297321Mầm non Lê Lợi297
7630297322Mầm non Liên Hồng297
7730297323Mầm non Tân Hưng297
7830297324Mầm non Tân Tiến297
7930297325Mầm non Thạch Khôi297
8030297326Mầm non Yết Kiêu297
8130297327Mầm non Lê Thanh Nghị297
 
Bản quyền thuộc về trường Tiểu học Gia Hòa
Địa chỉ: Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203716213
Hiệu trưởng: Vũ Văn Kim - Trưởng bản biên tập